Stolpeklatring og redning - Energy Innovation

Energy innovation

Våre kurstilbud

@Egersund Energy Hub

Stolpeklatring og redning

Nedfiring
Stolpeklatring og -redningskurs  – 8 timerskurs

Kursets varighet er 8 timer, og består av 50% teori og 50% praksis.
Deltaker skal ha forståelse om følgende:
a) Brukerveiledning og merking av fallsikringsutstyr;
b) Oppbevaring, kontroll og vedlikehold av fallsikringsutstyr:
  1. Kasseringskriterier for utstyr;
  2. Kontroll og vedlikehold
  3. Vedlikehold og oppbevaring.'
c) Systemer i fallsikring:
  1. Posisjonering;
  2. Falloppfanging;
  3. Redningsutstyr.
d) Risikovurdering:
  1. Sikker Jobb Analyse (SJA)
  2. Barrierer (tekniske, organisatoriske og menneskelige);
  3. Valg av redningsløsning og utstyr.
e) Redningsplan/beredskap:
  1. Krav til redningsplan;
  2. Beredskap og forventet responstid;
  3. Grunnleggende prinsipper for førstehjelp, herunder hengetraume;
  4. Eksempler redningsutstyr og metoder.
f) Fall til lavere nivå:
  1. Farer ved fallkrefter og fallenergi;
  2. Verktøy som kan skade utstyret;
g) Behov for, og metoder for avsperring av område ved arbeid i høyden;
h) Ergonomi – fordeler og ulemper med ulike innfestingsmuligheter i selen (EN 358 og EN 813)

Pris per kursdeltaker kr 1900,- inklusiv varm lunsj
Kursadresse: Langholmveien 24, 4373 Egersund (1,8 km gangavtsand fra Egersund jernbanestasjon)
Klokkeslett: 08.00 - 16.00
kart egersund stasjon - langholmen