FSE Førstehjelpskurs - Energy Innovation

FSE Førstehjelpskurs

Dette kurset dekker krav til opplæring av personell som definert i «Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg».

Kurset er tilpasset kravene i forskriften og inneholder også opplæring i førstehjelp og spesialopplæring i førstehjelp ved ulykker forårsaket av elektrisk strøm.

Opplæringen inneholder blant annet:
• skadestedsarbeid – varsling
• sirkulasjonssvikt
• strømskader
• bevisstløshet
• hjerte- lungeredning
• typiske strømskader ved høyspenning og lavspenning