Boat Transfer Training - Energy Innovation

Energy innovation & Westcon Løfteteknikk

Våre kurstilbud

@Egersund Energy Hub

Boat Transfer Training

Boat transfer illustration - free use
Dette kurset innholder deler av GWO Sea Survival (standard v12). Kursdeltakerne lærer om prinsippene for hvordan en trygt kan forflytte seg fra båt til vindturbin (trancition piece), fra vindturbin til vindturbin, og fra båt til båt. Siden dette ikker er et komplett GWO Sea Survival kurs så vil deltakerne ikke motta et GWO sertifikat, men et sertifikat som dokumenterer gjennomført 'Boat Transfer Training according to GWO'. Våre instruktører har lang erfaring, og vil sikre at kursedeltakerne får den nødvendige kompetansen. Opplæringen foregår ved Egersund Energy Hub på Langholmen i Egersund Havn, 75 km sør for Stavanger Lufthavn Sola.