Treningssenter - Energy Innovation

Treningssenteret

Egersund Energy Hub Langholmen

Initiativet

Ved Langholmen i Egersund havn kart, 75 km sør for Sola Lufthavn, Stavanger, har vi utviklet et svært godt utstyrt trenings- og utviklingssenter for vindindustrien, både on- og offshore. Vi tilbyr kurs og fasiliteter også for annen industri, og for bygg- og anlegg. Vi tilbyr de etterspurte Global Wind Organisation-modulene for sikkerhetstrening, samt en rekke andre kurs. Det nye senteret var klart for innflytting i november 2020 og vil vil så snart som sertifisering tillater det tilby tekniske kurs for on- og offshore vind.

Egersund Energy Hub
Den installerte infrastrukturen blir også benyttet til å videreutvikle drift-, vedlikehold- og sikkerhetsprosedyrer for vindkraftverk. Det har blitt bygget mye landbasert vindkraft på Sør-Vestlandet, og nå skal det også satses på havvind i Norge, med de mest aktuelle områdene utenfor Rogalandskysten.

Egersund Energy Hub etableres for å kunne håndtere komplekse kompetansebehov i en on- og offshore vindindustri som er i rask utvikling både med hensyn til omfang og teknologi. Gjennom samlokalisering av treningssenter, skolefaglig tilbud og aktører som jobber med drift og vedlikehold av vindkraftverk i regionen, og gjennom et tett samarbeid med universitet og FoU-miljø, så ønsker vi å skape det fremste kompetansemiljøet innen on- og offshore vindkraft i Norge. I tillegg til et allerede stort omfang av opplæringsmoduler, tilbyr vi fasiliteter og kompetanse som skal bidra til å utvikle nytt innhold og nye innovative opplæringsmetoder.

Vi vil også tilby utstyr og fasilieter til selskap som ønsker å leie dette til internopplæring og øvelser. Ta kontakt med oss for å se nærmere på denne muligheten.
30 metre high, and very well equipped training tower
30 metre high, and very well equipped training tower