Om oss - Energy Innovation
Energy-innovation-logo-rgb

Energy innovation

Om oss

Sertifisering, utdanning, innovasjon, FoU og forretningssamarbeid

Om Energy Innovation AS

Energy Innovation AS eies av Caera, en landsdekkende leverandør av fagpersonell innen elektro- og mekaniske fag til industrien på land og til havs. Caera ser store muligheter for forretningsutvikling av drift- og vedlikeholdstjenester innen både land- og ikke minst havvind, og vil bygge videre på det solide fundamentet som er etablert i Egersund.   

De fleste havvindprosjektene i Nord-Europa vil være basert på bunnfast teknologi de neste 10-15 årene, men flytende havvind vil også komme for fullt. Innen 2050 er det estimert investeringer på 1.200 milliarder euro i utbygginger av havvind i Europa, og drift- og vedlikehold til en verdi av ca. 300 milliarder euro. EUs plan er at havvind skal være deres viktigste energikilde innen 2040.
 
Det vil være stort behov for elektro- og mekaniske fag innen fornybar energiutbygging både til lands og til havs. Elektrikere og automatikere kan kurses og omskoleres til å bli vindteknikere gjennom utdanningssenteret som allerede er etablert i Egersund. Egersund Energy Hub og samlokaliseringen med den eneste skolefaglige utdanningen av vindteknikere i Norge gjennom Dalane videregående skole gir et fantastisk springbrett til verdiskaping for eksportindustrien i Norge. Det vil også være et stort behov for velkvalifiserte bladteknikere for inspeksjon og reparasjon av turbinblader. Energy Innovation er det første utdanningssenteret i Norge som tilbyr slik utdanning.
 
EIERSKAP
 
Caera ble startet i 2014 og er en ledende kompetanseleverandør innen elektro- og mekaniske fag til industrien. Selskapet har i dag over 260 ansatte. Ambisjonen er å bruke vår erfaring fra olje og gass-industrien til å skape fremtidens arbeidsplasser på land og til havs for fornybar energi og bærekraftig industriutvikling. 
 
Energy Innovation ble etablert i 2016 som et privat-offentlig eid selskap. I mai 2021 solgte Rogaland fylkeskommune seg ut, og de andre medeierne; SkyWind, Renewable Skills and Consultant GmbH og Espeland Gruppen, er nå aksjonærer i Caera AS sammen med investeringselskapet Artemes Invest og ledelsen i Caera / Energy Innovation.

Caera front cover