Om oss - Energy Innovation

Energy innovation

Om oss

Sertifisering, utdanning, innovasjon, FoU og forretningssamarbeid

Om Energy Innovation AS

Energy Innovation AS eies av daglig leder og Aria Asset Management - i helnorske Artemes-gruppen, som også eier blant annet Caera, en landsdekkende leverandør av fagpersonell innen elektro- og mekaniske fag til industrien på land og til havs. Under Aria Asset Managment finner vi Energy Innovation sin søsterbedrift WindCo som tilbyr drift- og vedlikeholdstjenester innen on- og offshore vindkraft.   

De fleste havvindprosjektene i Nord-Europa vil være basert på bunnfast teknologi de neste 10-15 årene, men flytende havvind vil også komme for fullt. Innen 2050 er det estimert investeringer på 1.200 milliarder euro i utbygginger av havvind i Europa, og drift- og vedlikehold til en verdi av ca. 300 milliarder euro. EUs plan er at havvind skal være deres viktigste energikilde innen 2040.
 
Det vil være stort behov for elektro- og mekaniske fag innen fornybar energiutbygging både til lands og til havs. Elektrikere og automatikere kan kurses og omskoleres til å bli vindteknikere gjennom utdanningssenteret som allerede er etablert i Egersund. Egersund Energy Hub og samlokaliseringen med den eneste skolefaglige utdanningen av vindteknikere i Norge gjennom Dalane videregående skole gir et fantastisk springbrett til verdiskaping for eksportindustrien i Norge. Det vil også være et stort behov for velkvalifiserte bladteknikere for inspeksjon og reparasjon av turbinblader. Energy Innovation er det første utdanningssenteret i Norge som tilbyr slik utdanning.
 
Energy Innovation ble etablert i november 2016 som et privat-offentlig eid selskap. I mai 2021 solgte Rogaland fylkeskommune seg ut, og de andre medeierne; SkyWind, Renewable Skills and Consultant GmbH og Espeland Gruppen, er nå aksjonærer i Aria Asset Management sammen med investeringselskapet Artemes Invest.