Miljøfyrtårn - Energy Innovation
Energy-innovation-logo-rgb

energy innovation

Miljøfyrtårn

Bli sertifisert !

Skjermbilde%202019-03-25%20kl_%2007_55_23
Magnus Østebrød Foto
Magnus Østebrød er sertifisør og konsulent, og kan hjelpe virksomheten din til å bli sertifisert. Ta kontakt med Magnus via e-post magnus@energyinnovation.no, eller på telefon ‭468 86 577.
Miljøfyrtårnsertifikat Energy Innovation

Hva er miljøfyrtårn:


Miljøfyrtårn er et anerkjent og effektivt verktøy for sertifisering og miljøledelse, som hjelper virksomheter å skape konkurransefortrinn av bærekraft. Gjennom et digitalt system får man konkrete verktøy for å jobbe målrettet med å forbedre sine miljøprestasjoner innen områdene arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport. Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Miljøfyrtårnsertifisering er anerkjent av myndighetene ved offentlige innkjøp, og godkjent som miljødokumentasjon i anbudskonkurranser.

Miljøfyrtårn er den første nasjonale ordningen i Europa som er blitt anerkjent av EU. Sertifiserte virksomheter kan fremlegge Miljøfyrtårnsertifikatet som dokumentasjon når offentlige oppdragsgivere i andre europeiske land gjennomfører konkurranser, og det er stilt krav om EMAS eller andre miljøledelsessystemer.

Bli sertifisert: 


1. Bli bærekraftig
Miljøfyrtårn gir deg smarte verktøy for å jobbe konkret med bærekraft innen områder som arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport. Du får hjelp til å jobbe helhetlig, systematisk og langsiktig med tiltak som vil forbedre dine miljøprestasjoner, redusere klimagassutslippene – og bidra til en grønn fremtid.  
81 % av Miljøfyrtårn-sertifiserte virksomheter opplever i stor grad miljøforbedringer. 
Tall fra Miljøfyrtårns kundeundersøkelse 2018 blant private virksomheter.

2. Oppnå konkurransefortrinn
Det stilles stadig strengere miljøkrav i offentlige anskaffelser. Med Miljøfyrtårn-sertifisering blir det mye enklere å dokumentere virksomhetens miljøarbeid, og du kvalifiserer til å delta i flere anbud.
Miljøfyrtårn er den første nasjonale ordningen i Europa som er blitt anerkjent av EU. Det betyr at sertifiserte virksomheter kan fremlegge Miljøfyrtårn-sertifikatet som dokumentasjon når offentlige oppdragsgivere i andre europeiske land gjennomfører konkurranser, og det er stilt krav om EMAS eller andre miljøledelsessystemer.

3. Styrk merkevaren
Som Miljøfyrtårn bygger du en meningsfull merkevare som møter forbrukerens forventninger til etikk, ansvarlighet, bærekraft og lønnsomhet. Dere viser at virksomheten er fremtidsrettet og etterlever viktige verdier i samfunnet.
52 % av Miljøfyrtårn-sertifiserte virksomheter opplever i stor grad omdømmeforbedring som følge av sertifiseringen. 
Tall fra Miljøfyrtårns kundeundersøkelse 2018 blant private virksomheter.

4. Kutt kostnader
Bærekraft lønner seg, ikke bare for miljøet, men også på bunnlinja.
Med et smart verktøy for miljøledelse får du hjelp til å gjennomgå alle rutinene i virksomheten. Med det vil du oppnå en mer lønnsom drift – og du kan spare utgifter på avfallsreduksjon, lavere energiforbruk og smarte transportløsninger.
Tall fra Miljøfyrtårns kundeundersøkelse 2018 viser at 40 % av Miljøfyrtårnsertifiserte virksomheter opplever i stor grad reduserte kostnader som resultat av sertifiseringen. 

5. Sett mål og skap resultater
Vårt digitale verktøy for miljøoppfølging gir deg god grafisk oversikt, statistikk og rapporter som viser hvilken effekt miljøarbeidet har hatt. Du kan enkelt følge med på hvilken vei utviklingen går, iverksette tiltak og sette nye miljømål for å forbedre dine miljøprestasjoner. Måling og planlegging hjelper deg å skape lønnsomme resultater.

6. Senk sykefraværet
Visste du at Miljøfyrtårn også er et effektivt verktøy for å jobbe med indre miljø? Du får konkrete råd og hjelp til å få plass gode rutiner for HMS og arbeidsmiljø, som kan bidra til å redusere sykefraværet. 
Les om Miljøfyrtårn-bedrifter som har styrket arbeidsmiljøet.

7. Få kvalitetsstempel
Alle Miljøfyrtårn-virksomheter resertifiseres hvert tredje år, gjennom en uavhengig tredjepartskontroll. En sertifisering er derfor trygt for forbrukeren. Det beviser at virksomheten jobber systematisk med miljø, og gjør alt den kan innenfor sin bransje. 

8. Bygg omdømme og lederskap
Ved å ta i bruk et anerkjent miljøledelsessystem og jobbe konkret med bærekraft, kan du skape økt miljøbevissthet, stolthet og engasjement blant ansatte og kunder. Du går foran og viser at fremtidens løsninger er bærekraftige, og lønnsomme.

Vi har bidratt til at følgende selskap nå er Miljøfyrtårn!

unknown
logo-de-horisontal
logo-dn-horisontal
de logo cmyk horisontal-2
unknown
grand-hotell-egersund-logo
energy-innovation-logo-rgb
logo
unknown-2
v%26t logo