Egersund Energy Hub - Energy Innovation

Egersund

Energy Hub

Langholmen - Egersund - Sørvestlandet

Egersund Energy Hub - et senter for fornybar energi og miljøteknologi

Egersund Energy Hub ved Langholmen i Egersund havn er en samlokalisering av flere selskap og organisasjoner som jobber med fornybar energi, miljøteknologi og tilknyttet virksomhet.

Senteret består av virksomheter som driver kommersiell trenings- og sertifiseringsvirksomhet både rundt sikkerhet og drift- og vedlikehold av vindturbiner, og virksomheter som er operative på drift og vedlikehold av vindparker i Dalane. Senteret vil sannsynligvis også huse energioperatørutdanningen for drift og vedlikehold av vind- og vannturbiner gjennom Dalane videregående skole fra og med skoleåret 2021/2022, en utdanning som har vært operativ siden 2011, og en kommende planlagt teknisk fagskoleutdanning innen fornybar energi i tett samarbeid med Rogaland fylkeskommune.

I senteret er det lagt til rette for et tett samarbeid med FoUoI-aktører, ved å tilby fasiliteter og et kompetansemiljø for masterstudenter og forskning og utviklingsrelatert aktivitet knyttet til fornybar energi og grønn teknologi, gjennom et tett samarbeid med NORCE og Universitetet i Stavanger. Senteret bygger på trippel heliksmodellen: Innovasjon gjennom samlokalisering og interaksjon mellom 1) kommersiell virksomhet 2) utdanning, forskning og utvikling og 3) myndighetene.

 

Companies involved in Egersund Energy Hub
Dronefoto av Egersund Energy Hub - innflytting 15. november 2020

Hjemmeside Egersund Energy Hub

Klikk på lenken under for hjemmesiden

Lokasjon: Hvorfor Egersund?

Vi er inne i periode med omfattende etablering av landbasert vindkraft på Sør-Vestlandet, men også i Midt-Norge og i andre deler av Norge. Utbyggingstakten i områdene rundt Egersund er svært høy. Norges største vindpark ble åpnet på Tellenes rett sør for Egersund høsten 2017. I 2017 åpnet også Svåheia vindkraftverk i Egersund. I mai 2018 åpnet Egersund vindpark og i 2019 og 2020 ble en rekke vindkraftverk satt i drift i Bjerkreim / sørlige Jæren og Sirdal. Alle disse vindkraftverkene krever tilgang til godt utdannede og trent personell.
 
Egersund ligger på terskelen til Nordsjøen, - verdens største marked for Offshore vind, med flere Norske selskap som aktive aktører. Fra juni 2020 annonserte regjeringen at områdene Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II åpnes for havvind.

Denne utviklingen innebærer behov for et profesjonelt utdannings- og sikkerhetssenter for on- og offshore vindkraft i Norge. Egersund har de beste forutsetningene, både kompetansemessig gjennom energioperatørutdannigen for vindteknikere ved Dalane vg skole, og gjennom etableringen av Egersund Energy Hub i Egersund havn. Avstanden fra Stavanger Lufthavn Sola er kort. Det bør ikke være noen gode grunner for å sende personell til Danmark eller andre land for trening og sertifisering, når vi kan tilby dette til en konkurransedyktig pris i Egersund, gjennom kurs og sertifisering som er tilpasset norske forhold og norsk standard. Videre ligger forholdene godt til rette for at Egersund Energy Hib også kan bli et opplæringssenter for utenlandske kursdeltakere i et raskt voksende globalt marked både for on- og offshore vindkraft.
Screen%20Shot%202017-11-16%20at%2002_43_53
To store vindklynger er under utvikling i Norge, - på Sørvestlandet og i Midt-Norge. I tillegg bygges det en rekke vindparker i andre deler av landet.
Irland%20Februar%202012%20020
BZEE verksted- treningshall for utdanning av teknikere
BZEE_Turm_small_2518
Verdens mest avanserte spesialdesignede treningstårn ble åpnet i Egersund i september 2018.