Droneinspeksjon - Energy Innovation

Vi leverer

Droneinspeksjon for vindindustrien

Egersund - Norge

Vi tilbyr droneinspeksjon!

Energy Innovation har gjennomført droneinspeksjon av flere hundre vindturbiner i Norge og Sverige! Vi har inspisert vindmølleblad fra Lindesnes i sør til Båtsfjord i nord.


Vi har flere erfarne norske dronepiloter med R03-sertifisering og spesialopplæring i dronesystemet som benyttes.

Ta kontakt med oss hvis dere ønsker tilbud på inspeksjon av vindturbiner, eller har behov for andre typer dronetjenester. Vi har en fast ansatt dronepilot, og vi har et stort nettverk med dronepiloter som kan leies inn til oppdrag.

I samarbeid med Espeland Energi og Gridinta, tilbyr vi også reparasjon av vingeblader til konkurransedyktige priser. Ta kontaktfor nærmere informasjon.