Vi søker lærling i kontor og administrasjonsfaget! - Energy Innovation

Vi søker lærling i kontor og administrasjonsfaget!

03.april.2020
Til Egersund Energy Hub søker vi en positiv, arbeidssom og engasjert lærling i kontor og administrasjonsfaget!
Vi søker lærling i kontor og administrasjonsfaget!
Energy Innovation utvikler et senter for trening, sertifisering, utdanning, utvikling og innovasjon innen on- og offshore vindkraft spesielt, og fornybar energi og miljøteknologi generelt. Per i dag tilbyr vi sikkerhetskurs for industri, bygg- og anlegg, og GWO-kurs for vindindustrien. Vi bistår og sertifiserer selskap i Miljøfyrtårnordningen. Vi initierer Forksning-, utvikling- og innovoasjonprosjekt, og vi koordinerer bedriftsnettverk innen fornybar energi og miljøteknologi. Vi er også del av klyngeledelsen i Norwegian Offshore Wind Cluster.

Høsten 2020 flytter vi inn i helt nye lokaler i Egersund Energy Hub på Langholmen i Egersund havn.

Til Egersund Energy Hub søker vi etter en positiv, arbeidssom, serviceinnstilt og engasjert lærling som vil være med under oppstarten av næringsklyngen. Tiltredelse sommer/høst 2020.

Send søknad med CV til mail@energyinnovation.no innen 30.04.2020.