Siemens Gamesa satser på lokal arbeidskraft utdannet i Egersund! - Energy Innovation

Siemens Gamesa satser på lokal arbeidskraft utdannet i Egersund!

15.juni.2018
Innstikk om Vindkraft i Dagens Næringsliv i dag hvor blant annet Energioperatørutdanningen ved Dalane videregående Skole og Energy Innovation er omtalt
Siemens Gamesa satser på lokal arbeidskraft utdannet i Egersund!
 Siemens Gamesa har lokalt ansatte i alle sine vindparker. "Vi ser det som en stor fordel å ha ansatte som har tilhørighet og lokalkunnskap om nærmiljøet. Vi er også opptatt av å bidra til lokal verdiskapning i nærområdene og benytter lokale leverandører der vi kan.
– I årene fremover blir det viktig med god tilgang til kvalifisert arbeidskraft. Vi har derfor gjennom flere år hatt et godt samarbeid med Dalane videregående skole som utdanner Energioperatører, en fagutdanning som er spesielt tilpasset vindkraft", sier Monica Fredriksen, leder for serviceavdelingen i Norge i Siemens Gamesa.

Lærlinger fra Dalane VGS

Den spesialtilpassede utdanningen på Dalane VGS er basert på det tyske sertifiseringssystemet til BZEE Academy. Elevene får fagbrev som Energioperatør, inkludert den internasjonale vindspesifikke BZEE-sertifiseringen, som igjen innbefatter GWO-sertifisering. Fra høsten 2018 vil utdanningen skje i tett samarbeid med Egersundselskapet Energy Innovation, som etablerer et fullverdig trenings- og utdanningssenter innen drift, vedlikehold og HMS for både on- og offshore vindkraft.

"– Vi startet i 2012 et vg3 et løp for å utdanne energioperatører for drift og vedlikehold av kraftverk. For at skolen skal kunne tilby kraftprodusenter lærlinger som har en god allsidig kompetanse samarbeider skolen med utenlandske aktører som har drevet med utdanning av serviceteknikere i mange år. Siemens har helt siden starten av vært sentral i dette arbeidet, de første vindparkene i vårt område var Lista og Høgjæren vindparker, som begge har turbiner levert av Siemens. Hver av parkene har hatt 2 lærlinger som nå er fagarbeidere. Skolen har lenge ønsket at elevene kan ha praksis i en vindpark i en avgrenset periode, og vi er svært fornøyde med at Siemens nå ser på muligheten for dette kan gjennomføres", sier Arnt Olav Seglem fra Dalane VGS.

Steffen H. Skjelbred og Aage Hetland er to av de som har tatt utdannelsen på Dalane VGS.
– Vi trives med at jobben er veldig variert, og i frisk luft. Det er fint med kombinasjonen av mekanisk, hydraulisk og elektrisk arbeid. Utdanningen på Dalane VGS gav et godt innblikk i både funksjonen og virkemåten til vindturbiner, avslutter Hetland og Skjelbred.
Se hele artikkelen her: https://norweamagasin.no/?page_id=973