Prosjektleder - instruktør - tilkomsttekniker - Energy Innovation

Prosjektleder - instruktør - tilkomsttekniker

03.april.2020
Vi søker prosjektleder og klatreinstruktør til vårt kurs- og treningssenter innen fornybar energi!
Prosjektleder - instruktør - tilkomsttekniker
Energy Innovation utvikler et senter for trening, sertifisering, utdanning, utvikling og innovasjon innen on- og offshore vindkraft spesielt, og fornybar energi og miljøteknologi generelt. Per i dag tilbyr vi sikkerhetskurs for industri, bygg- og anlegg, og GWO-kurs for vindindustrien. Vi bistår og sertifiserer selskap i Miljøfyrtårnordningen. Vi initierer og koordinerer FoU- og innovoasjonprosjekt, og vi koordinerer bedriftsnettverk. Vi deltar også i den administrative klyngeledelsen i Norwegian Offshore Wind Cluster.

Høsten 2020 flytter vi inn i helt nye lokaler i Egersund Energy Hub på Langholmen i Egersund havn.

Vi søker etter en person som har forutsetning til å kunne lede og videreutvikle kurs- og treningssenteret, men også bistå i forretningsutvikling av selskapet. Som prosjektleder for kurssenteret vil du få hovedansvaret for den daglige driften og videreutviklingen av kurssenteret.

Den som ansettes bør ha instruktørerfaring, klatreerfaring, og gjerne være sertifisert tilkomsttekniker. Solide muntlige og skriftlige ferdigheter i norsk og engelsk er en forutsetning. God IT-kompetanse. Kvalifikasjoner i førstehjelp er en fordel.

Tiltredelse etter nærmere avtale.

Arbeidsted: Egersund Energy Hub - Langholmveien 24, 4373 Egersund.

Send søknad med CV innen 19.04.2020 til mail@energyinnovation.no

Spørsmål til stillingen kan rettes til
Daglig leder Frank Emil Moen
Tlf. +47 915 917 14 / fem@energyinnovation.no