Ministerbesøk og preåpning av Egersund Energy Hub - Energy Innovation

Ministerbesøk og preåpning av Egersund Energy Hub

26.september.2020
Fredag 26. september hadde vi et tre timers lang besøk fra Olje- og energiminister Tina Bru. Omlag 90 var samlet til en formiddagskonferanse med innlagte demoer ved SAFER, Bouvet og Remotion.
Ministerbesøk og preåpning av Egersund Energy Hub
Olje- og energiminister Tina Bru & Daglig leder i Energy Innovation Frank Emil Moen
Vi markerte også preåpning av Egersund Energy Hub (innflytting 1. noevmber) og satte fokus på aktivitet i regi av Energy Innovation og samarbeidspartnere. Særlig gledelig var det å få presentere bedriftene Vertikalservice fra Volda og CAN fra Stavanger som velger å opprette kontor i Egersund Energy Hub, og vil være med å utvikle miljøet.

PROGRAM

Kl. 09.00 - 09.15: Velkommen til Egersund Energy Hub v/ Leif Erik Egaas, Varaordfører Eigersund kommnune og Frank Emil Moen, daglig leder Energy Innovation.

Kl. 09.15 - 09.45: Demonstrasjon og dialog. HMS-scenario knyttet til redning fra vindturbiner v/ Energy Innovation / SAFER: Stavanger Acute Medicine Foundation for Education and Research / Bouvet.
 • Vi demonstrerer HMS-scenario gjennom bruk av AR (Augmented Reality) / HoloLens fra treningstårnet til storskjerm, et konsept utviklet av Bouvet, som både kan brukes i opplæring og i praksis knyttet til HMS, men også til hjelp for å løse teknisk krevende oppgaver ute i felt, med veiledning fra spesialist på land.
 • Bakgrunn: Energy Innovation, SAFER og Bouvet har igangsatt et forprosjekt og er i dialog med Petroleumstilsynet knyttet til utforming av norsk standard for HMS og beredskap innen havvind. Ulykkesraten innen havvind er vesentlig høyere enn i olje- og gass (Ca. 4,3:1 per arbeidstime), og det er etter vårt syn behov for profesjonalisering både med hensyn til opplæring, beredskap og praksis.
Kl. 09.45 - 10.05: Demonstrasjon av roboter som brukes offshore (Remotion), med tanke på tilpassing og videreutvikling av disse til bruk innen vindkraft, både onshore og offshore.
 • Forprosjekt er igangsatt i samarbeid mellom Remotion og Energy Innovation/Sustainable Energy Catapult.
 • I tillegg til selve demonstrasjonen så vil daglig leder i Remotion, en typisk oljeservicebedrift, fortelle om deres tilnærming til det grønne skiftet.
 • Daglig leder i Sustainable Energy Catapult forteller kort om hvordan katapulttjenester gjennom sentre som Egersund Energy Hub kan stimulere til innovasjon og utvikling.
Kl. 10.05: PAUSE

Kl. 10.15 - 11.35: Korte innlegg fra sentrale aktører innen vindkraft / fornybar energi. Kommentarer samles i hovedsak til slutt.
 • 10:15 - 10:25: Informasjon om Horisont 2020-prosjektet ROBINSON initiert av Energy Innovation - og som starter 1. oktober, hvor lokale selskap og NORCE har gått sammen i et konsortium med til sammen 18 partnere fra 10 nasjoner hvor målet er store klimagasskutt og smarte løsninger for å redusere behov for utbygging av linjenett, hvor Eigerøy er demonstrasjonsøy.
 • 10:25 - 10:40: Dalane videregående skole i Egersund v/ rektor. Eneste skolebaserte utdanning av energioperatører i Norge, inkludert innlegg / dialog med to nyutdannede energioperatører (en ung dame og mann) som har hatt sin læretid hos Equinor, og som nå jobber for en nystartet lokal bedrift Espeland Energi som har inngått vedlikeholdskontrakter med Siemens Gamesa.
 • 10:40 - 10:50: Siemens Gamesa Renewable Energy, v/ CEO i Norge - om vindkraft på land og til havs. SGRE er desidert størst på vindkraft på land på Sør-Vestlandet, og har ca. 70% av markedet for havvind i Europa.
 • 10:50 - 10:55: NorSea Group om sin satsing på vindkraft
 • 10:55 - 11:00: Vertikalservice AS - en bedrift med tilhold i Volda åpner kontor i Egersund Energy Hub. Daglig leder forteller hvorfor, og kommer med sine betraktninger knyttet til markedet for drift- og vedlikehold og de muligheter det gir for norske arbeidsplasser.
 • 11:00 - 11:05: Norwegian Offshore Wind Cluster - Leder i klyngen om klyngens arbeid og hvilke muligheter norske bedrifter har i det mulighetsrommet som skapes gjennom utvikling av et norsk hjemmemarked.
 • 11:05 - 11:15: Aker Solutions Egersund - Betraktning rundt det grønne skiftet
 • 11:15 - 11:20: Norwegian Energy Partners om norske bedrifters eksportmuligheter i den grønne omstillingen.
 • 11:20 - 11:30: Forskningssenter for Miljøvennlig Energi (FME) innenfor vindenergi - et samarbeid mellom NORCE/UiB/UiS og NHH og IFE. Hvordan kan et slikt forskningssenter stimulere til anvendt forskning som samarbeider tett med industrien og aktører som f.eks. Egersund Energy Hub, Marin Energi Testsenter, Rubbestadneset og Sustainable Energy Catapult?
 • 11:30 - 11.35: Kort orientering om Egersund Næringspark Langholmen - Egersund Energy Hub v/ utbyggerne Seabrokers Group / Bertelsen & Garpestad.
 • 11:35: Avsluttende kommentar Olje- og Energiminister Tina Bru


OED Minister, politisk rådg., underdir., seniorrådg., kommunikasjonsrådg.
Tina Bru, Erlend Jordal, Øivind Johansen, Siri Fagerheim, Ingrid Lønrusten Rogstad

Aker Solutions Egersund
v/ Senior Vice President Fabrication & Offshore Construction Jan Ertesvåg

Amon
v/ prosjektleder og prosjektutvikler - Kjell Rune Nakkestad, Sigmund Kroslid

Automasjon & Data v/ styreleder og daglig leder - Jon Arne Silgjerd, Roger Lillestøl

Bertelsen & Garpestad v/ styreleder og eier Sverre Garpestad

Bouvet v/ Enhetsledere / utviklere - Anders Stensland, Steffen Myklebust, Kay Tomas Bertheussen, N.N.

Can AS v/ CEO m.fl.  - Lars Erik Berntzen, Johannes Miljeteig, Ruben Stellander

Conventor v/ Daglig leder Torbjørn Olufsen

Dalane Energi v/ CEO, IT-ansvarlig - Idar Sønstabø, Arild Stapnes Johnsen

Dalane videregående skole v/ Rektor Tor-Magne Rotevatn

Egersund Næringspark Langholmen v/ Daglig leder Terje Jørgensen

Eigersund Høyre v/ Fungerende leder og gruppeleder - Kjell Vidar Nygård, Anja Hovland

Eigersund kommune v/Varaordfører, rådmann, mulighetsutvikler - Leif Erik Egaas, Gro Anita Trøan, Kjersti Søyland Bye

Eigersund Næring og Havn v/ Daglig leder, styreleder, maritim leder, forretningsutvikler - Anne Vigdis Ellingsen, Knut Sirevåg, Tommy Bjellås, Rolf Andre Leidland

Energy Innovation - v/ Daglig leder, ansatte og styrerepresentanter - Frank Emil Moen, Magnus Østebrød, Terje Handeland, Thina Hagen, Øyvind Espeland

Espeland Energi v/ Daglig leder m.fl. - Mona Espeland, Odin Moen, Philip Domert Gulliksen, Irma Denic

Greater Stavanger v/ Mulighetsutvikler - Birger Haraldseid

Haugaland vekst / Haugesund kommune v/ Ordfører i Haugesund og regionsleder Haugalandet Arne-Christian Mohn

Innovasjon Norge Rogaland v/ Nestleder + EU-rådgiver - Ragnhild Kristin Espeland, Eirik Velle Wegner Lønning

Marine Technologies v/ CEO Sveinung Tollfesen

NAV Rogaland v/ Bedriftsrådgiver Jonas Husabø

NHO v/ Leder Rogaland + rådgiver - Tone Grindland, Svanhild Hestnes

NORCE v/ Forretningsutvikler (Bergen) og forskningsleder (Stavanger) - Arvid Nøttvedt, Peter Breuhaus

NorSea Group / Elevon v/ CEO, Sr. Business developer / daglig leder - John Stangeland, Morten Magnussen,
Knut Magne Johannesen

Norwegian Offshore Wind Cluster v/ Leder Arvid Nesse

NORWEP v/ Director Wind & Solar, Director Wind - Jon Dugstad, David Ottensen

Petroleumstilsynet v/ seniorrådgiver Anita Oplenskedal

Prima Protein v/ Operational & Technical Manager Steinar Aamodt

Remotion v/ Daglig leder og Styreleder + til demo - Morten Urrang, Ole Paulsen

Rogaland fylkeskommune v/ Leder + medl. regional kultur/næringsutv., leder oppl.utv. / leder Y-nemda, sr.rådg.
- Inghild Vanglo, Asle Rafdal, Solveig Ege Tengesdal, Tom Kalsås, Iver Jan Leren.

Røysland Gaard v/ Eier og bonde Kjell Ivar Ueland

SAFER v/ Leder ekstern kursvirksomhet m.fl. - Kjetil Torgeirsen, Stefan Månsson, Liv Norland, Eli Kydland

Seabrokers Chartering v/ CEO, markedsfører - Marit Cecilie Albretsen, Jørgen Tengs-Pedersen

Seabrokers Group v/ Styreleder og eier Ragnvald Albretsen

Siemens Gamesa Renewable Energy v/ CEO i Norge og Operation Manager Norge - Ben Bjørke, Joakim Onarheim Martens

SRI Services AS v/ Daglig leder m.fl. - Anders Stene, Inge Andre Espedal, Edita Stene

Stavanger kommune v/ Næringsavdelingen Kjell G. Pettersen

Stavanger Næringsforening v/ Leder og lokal adm. repr. Harald Minge, Aud Torunn Tronerud

Subdco v/ Daglig leder Jonas Hovland

Sustainable Energy Catapult v/ Daglig leder og prosjektleder - Willie Wågen, Karoline Sjøen

UiS v/ Leder for offshore vindsatsing Tor Henning Hemmingsen

Ung37 v/ Leder Arvid Salvesen Røyneberg

Validé Dalane v/ Daglig leder Ronny Gløbstad

Vertikalservice AS v/ CEO og eier/teknisk sjef - Leif Røv, Åsmund Vaage


Foto i all hovedsak @fridemoen
 
kon08167
Innledning ved Frank Emil Moen