Horisont 2020 EU-prosjekt med 73 millioner kroner i tildeling! - Energy Innovation

Horisont 2020 EU-prosjekt med 73 millioner kroner i tildeling!

02.september.2020
1. oktober starter EU-prosjektet ROBINSON med Energy Innovation som initiativtaker og partner. Sammen med NORCE og tilsammen 18 partnere fra 10 nasjoner skal det forskes og utvikles over en periode på fire år med mål om å både kutte kostnader og klimagassutslipp på Eigerøy.
Horisont 2020 EU-prosjekt med 73 millioner kroner i tildeling!
Se oppslaget i fullskjermvisning.

Dalane Tidende innleder artikkelen med: "Det var i januar 2018 Frank Emil Moen fekk ideen. Utgangspunktet var det store kraftbehovet på Eigerøy. Moen, som er dagleg leiar i Energy Innovation AS og nesten lidenskapeleg opptatt av framtidsretta løysingar knytt til fornybar energi og miljøteknologi, hadde grubla ei stund: Korleis kunne den kraftkrevjande industrien på Eigerøy få dekt behovet sitt utan at det måtte byggjast ny kraftlinje med kabel over Norda Sundet til hundre millionar kroner?

Ideen var så god, syntest han sjølv, at han tok initiativ til eit såkalla nettverksdialogmøte på Grand Hotell. Møtet samla hundre deltakarar, inkludert både representantar for fiskeindustrien og ei rekke andre lokale bedrifter, og andre som var fascinerte av tanken om integrerte energisystem." 
oversiktsskisse robinson eiger%c3%b8y
Prinsippskisse for det integrerte energisystemet på Eigerøy

Prinsippskisse Integrerte Energisystemer Eigerøy

Se skissen i fullskjermvisning.