HMS-seminar og åpning av Treningstårn! - Energy Innovation

HMS-seminar og åpning av Treningstårn!

18.august.2018
Torsdag 13. september så arrangerer Energy Innovation et HMS-seminar med tema "Sikkerhet under arbeid i høyden" på Grand Hotell i Egersund fra kl. 09.30 - 14.30. Rett etter seminaret så blir det åpning og demonstrasjon i det nyinnstallerte 30 meter høye treningstårnet på Langholmen i Egersund havn. Se program og påmelding under!
HMS-seminar og åpning av Treningstårn!
TEMA (velg å delta på det ene eller begge arrangement): 
1) HMS Sikkerhet under arbeid i høyden (09.30 - 14.30)
2) Åpning av treningstårn med demonstrasjon - Langholmen Egersund Havn kl. 15.00 - 16.00

PÅMELDING: http://stutt.no/773514

HMS-SEMINAR / NETTVERKSMØTE «SIKKERHET UNDER ARBEID I HØYDEN»
 
DATO: Torsdag 13. september 2018       STED: Grand Hotell Egersund.        Registrering fra kl. 09.00

Innledninger (m/ mulighet for spørsmål etter hvert innlegg):
 
09.30 - 09.40:     Åpning ved Ordfører i Eigersund kommune Odd Stangeland 
                             Bakgrunn for seminaret v/ daglig leder i Energy Innovation Frank Emil Moen

09.40 - 10:05:     ARBEIDSTILSYNET – STATUS knyttet til tematikken sikkerhet under arbeid 
                             i høyden. Hvor gode er arbeidsgivere til å sikre sine arbeidstakere og 
                             underleverandører? Hvem og hva må bli bedre? 
                             v/ Anne Sørum Nasjonal koordinator bygg og anlegg
 
10.10 - 10.30:     SOFT – samarbeidsorganet for tilkomstteknikk. Norsk Standard og
                             viktigheten av en oppdatert, relevant sertifisering 
                             v/ Tore Rønstad Fagleder SOFT
 
10:30 - 10.40:     PAUSE
 
10.40 - 11.00:     Aker Solutions Egersund – Hvordan sikrer en stor industribedrift som 
                             Aker Solutions seg mot ulykker knyttet til arbeid i høyden?  
                             v/ Operational and Technical Manager Audun Pedersen
 
11:05 - 11.25:     Kruse-Smith. Sikkerhetskultur – hva har vi lært av en alvorlig fallulykke? 
                             v/ Hilde Waage HMS-sjef 
 
11.30 - 11.50:     Statens Vegvesen – Hvordan jobber konsernet med sikkerhet for sine
                             ansatte innen bygg og anlegg, og hvilke krav settes til underleverandører?
                             v/ John Sverre Rønnevik SVV Haugesund

11:55 - 12.55:     Varm LUNSJ med dessert - inkl. mingling

12.55 - 13.15:     Westcon Løfteteknikk – Erfaringer knyttet til opplæring innen «sikkert
                             arbeid i høyden». Hva er viktig? Hva bør bedriftene ta hensyn til? 
                             Hvordan bør arbeidstakere opptre? «Best practice» i opplæring og 
                             oppfrisking! v/ daglig leder Karl Johan Jentoft
 
13.20 - 13.30:      ENERGY INNOVATIO – Egersund Energy Hub, - etablering av et
                              trenings- og utviklingssenter for HMS, drift- og vedlikehold av vindturbiner,
                              on- og offshore (BZEE/GWO), men også et senter for HMS innen bygg- 
                              og anlegg, industri og landbruk. v/ daglig leder Frank Emil Moen

13.30 - 13.50:     SIEMENS GAMESA – Våre eksisterende og kommende leveranser til 
                             vindparker på Sør-Vestlandet, Norge og globalt, og utviklingen av 
                             Offshore vind. Et sterkt voksende marked innebærer stort behov for 
                             teknikere og personell med den rett kompetansen 
                             v/ Monica Fredriksen / Trond Eivind Barthold Siemens Gamesa

13.50 - 14.10:      STATNETT – Livreddende regler og utvikling av en treningssimulator 
                              innen bl.a. arbeid i høyden. Sikkerhetssimulatoren vil bli demonstrert i 
                              treningssenteret på Langholmen. 
                              v/ Therese Karoline Borhaug Gjelsten, Rådgiver HMS-Konsern Statnett  

14.10 - 14.30       Oppsummering – dialog – panel med innledere  

ÅPNING TRENINGSSENTER OG PRESENTASJON AV EGERSUND ENERGY HUB LANGHOLMEN:
 
14.35                    Transport til Langholmen i Egersund havn for de som har ønske og
                              anledning til å delta på demonstrasjon og åpning av treningstårn                                                     

15.00 - 16.00:     Åpning av Nordens første spesialdesignede treningstårn for vindindustrien, 
                             og presentasjon av planene for utvikling av Egersund Energy Hub på
                             LANGHOLMEN I EGERSUND HAVN! Statsråd forespurt – venter på          
                             avklaring. Inkludert befaring og demonstrasjon!

SEMINARET ER STØTTET AV VRI Rogaland, men for å gå i balanse er det nødvendig med en konferanseavgift på 350 kr per deltaker. Gratis for studenter og skoleelever. Begrenset antall plasser.

NB! Deltakere som ikke har gitt beskjed innen utgang av mandag 10/9 om forfall / ikke møter,  vil bli fakturert netto kostpris kr 500,- eks.mva.


HMS-seminaret er støttet av VRI Rogaland (Virkemidler for regional innovasjon i Rogaland) som administreres av Næringsavdelingen i Rogaland Fylkeskommune. For mer informasjon se:
http://www.rogfk.no/Vaare-tjenester/Naeringsutvikling/VRI-Rogaland
 
Hva er nettverksmøte: 
 
Et møte med hensikt å etablere en felles forståelse av utfordringer og muligheter som den aktuelle bransjen eller gruppen står overfor. Aktører med ulikt ståsted skal i samarbeid prøve å finne innovative løsninger til felles beste. Både bedrifter, forskningsmiljø og virkemiddelapparatet bør være representert. Tema for møtet er forankret i og bestemt av næringslivet. Nettverksmøter kan også brukes til mobilisering til økt bruk av virkemidler og til å bygge nettverk og klynger.
 
Mål: Å oppnå en felles forståelse for den aktuelle næringens / det aktuelle områdets utfordringer. Identifisere og bli enige om mulige FoU-prosjekter eller andre tiltak som kan komme flere aktører i næringen til gode.
 

Ved spørsmål til dette nettverksmøtet ta kontakt med:
 
Daglig leder i Energy Innovation Frank Emil Moen: 
fem@energyinnovation.no/ tlf. 915 917 14