Energy Innovation og Egersund Energy Hub som drifts- og vedlikeholdsbase for offshore wind - Energy Innovation

Energy Innovation og Egersund Energy Hub som drifts- og vedlikeholdsbase for offshore wind

25.mai.2021
Egersund Energy Hub som drifts- og vedlikeholdsbase, og base for utdanning og sertifisering for offshore wind.
Frank Emil Moen, daglig leder i Energy Innovation foran Egersund Energy Hub
Frank Emil Moen, daglig leder i Energy Innovation foran Egersund Energy Hub
Norseman Wind planlegger å søke konsesjon for å bygge ut havvind i Sørlige Nordsjø II, og Energy Innovation har inngått avtale om Egersund Energy Hub som drifts- og vedlikholdsbase, og base for utdanning, kursing og sertifsering.

- Vi har en robust forretningsmodell som ikke trenger statlige subsidier. Minst halvparten av utbyggingskostnadene på 30 – 35 milliarder kroner skal gå til norsk leverandørindustri, samtidig som vi tilfører mer kraft til Norge, sier Harald Dirdal, partner i Norseman Wind. 
 
Olje- og energidepartementet åpnet 1. januar i år for en konsesjonsrunde på havvind i Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord. Norseman Wind har besluttet å søke konsesjon i Sørlige Nordsjø II for et areal på 400 kvadratkilometer og en kapasitet på 1.400 megawatt.

Havvind er en fantastisk mulighet for Norge fordi økt produksjon av fornybar energi både er viktig for det grønne skiftet, og for å kunne utvikle mer kraftkrevende industri i Norge. Dessuten kan havvind bli en betydelig norsk eksportindustri. EUs plan er at havvind skal være deres viktigste energikilde i 2040. Ser vi hele Europa under ett, inkludert UK og andre ikke-EU-land, så forventes det opptil 1.200 milliarder euro i investeringer, og 300 milliarder euro til drift og vedlikehold, og området hvor det skal bygges mest er i Nordsjøen!

Den planlagte utbyggingen Norseman Wind ser for seg i Sørlige Nordsjø II vil ha et drifts- og vedlikholdsbudsjett på mellom 600 - 800 MNOK per år, og dette vil pågå i 25 - 30 år  - slike vindkraftanlegg blir ofte fornyet siden infrastrukten allerede er på plass).

En av hovedaktørene i konsortiet, det tyske energiselskapet EnBW, har lang erfaring med utbygging og drift av offshore vind. Deres estimater for en slik vindpark tilsier følgende rinvirkninger vedrøende sysselsetting knyttet til en utbygging på 1,4 GW:

Direkte jobber:
  • I planleggings- og installasjonsfasen: 70 interne, og 70 eksterne fulltidsansatte (FTE)
  • I drift- og vedlikeholdsfasen: 30 FTE på land (kontrollsenter, administrasjon, logistikkplanlegging) og ca. 35 FTE offshore (vindteknikere og annet vedlikeholdspersonell).
Indirekte jobber (basert på estimater fra ulike ringvirkningsanalyser - i henhold til EnBW)
  • Planleggings- og installasjonsfase: 25 FTE/MW = 35.000 fulltidsansatte for 1.400 MW
  • Drift- og vedlikeholdsfase: 1,2 FTE/MW = 1.680 fulltidsansatte for 1.400 MW.
I Norseman Wind-utbyggingen anslår en at minst 50 % av verdiskapingen knyttet til investering (planlegging og installasjon) skal tilfalle Norge, mens det meste av verdiskapingen knyttet til drift- og vedlikhold har et potensiale til å tilfalle norske selskap. Det er i drift og vedlikholdsfasen Energy Innovation og Egersund Energy Hub vil være sentral.

Som vi skjønner så vil slike utbygginger kreve svært mye arbeidskraft med riktig kompetanse. Dette er allerede i dag en mangelvare, og blir ytterligere forsterket ved at planene for utbygging av landbasert vindkraft både i europa og globalt er enda større enn for havvind. I Norge er det allerede mangel på kompetent arbeidskraft for drift-og vedlikhold på landvind, og mye utenlandsk arbeidskraft leies inn. Det tar tid å utdanne kompetent arbeidskraft, og det er viktig at vi dyktiggjør oss for dette markedet også i Norge. Det er dette vi allerede har rigget oss for gjennom Energy Innovation sitt senter for utdanning, sertfisering, forskning og utvikling for on- og offshore vind på Langholmen i Egersund havn, sier administrerene direktør i Energy Innovation Frank Emil Moen.

Norseman-konsortiet består av: 
Eiere: Det tyske energiselskapet EnBW, ASKO Fornybar/ NorgesGruppen og Norseman Wind,
Hovedleverandører av utbygging: Aker Solutions , Hitachi ABB Power Grids og National Oilwell Varco 
Drift, vedlikehold og logistikk: Energy Innovation/Caera, Seafront Group og OSM

Les mer:
Norseman Wind hjemmeside
Artikkel Dagens Næringsliv (abonnement).
Artikkel E24.

For ytterligere informasjon, kontakt:
Partner Harald Dirdal, Norseman Wind   mob.926 20 789
Frank Emil Moen. Energy Innovation. mob. 915 917 14
 
egersund energy hub - ei - overview may 2021

Egersund Energy Hub

dji 0432

kon02122

kon02042

GWO Blade repair